€27,00 EUR

Every month

Your payment information will be stored on a secure server for future purchases

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

X Biznis Klub (mesečno plaćanje)

Vaš prvi korak ka finansijskoj nezavisnosti.

Nadam se da ste spremni da promenite svoj život jer je to ono što ćete moći da uradite kroz X Business Club.

Vidimo se uskoro!

U koliko se desi da vam je kartica odbijena, molim Vas pre svega proverite da li imate dovoljno novca na njoj. U koliko imate, kontaktirajte vašu banku da Vam samo odobri transakciju.